Testy w poradnictwie zawodowym - instytut rynku pracy


5 Co warto wiedzieć o testach psychologicznych? – Elżbieta Hornowska. Co należy brać pod uwagę wybierając narzędzie pomiarowe?. 7 7 10 11 13 17 19 21 23 25 Kwestionariusz Zainteresowaań Zawodowych – nowe narzędzie diagnostyczne dla doradcy zawodowego – Agata Gąsiorowska, Beata Bajcar.

Podstawy konstrukcji kwestionariusza zainteresowań zawodowych. Analiza trafności kwestionariusza zainteresowań zawodowych Zależności między skalami kwestionariusza zainteresowań zawodowych.

Overview
27 27 29 29 34 38 38 39 42 43 43 44 45 48 50 54 54 60 73 74 75 3 Zmiana paradygmatu diagnozy zainteresowań w doradztwie zawodowym. Wady i zalety metod Hollanda w świetle opinii doradców zawodowych. Porównanie kwestionariusza zainteresowań zawodowych i metod Hollanda.

Różnice treściowe skal zainteresowań zawodowych KZZ i skal preferencji zawodowych w modelu Hollanda. Zależności między preferencjami zawodowymi według Hollanda a zainteresowaniami zawodowymi w KZZ. Preferencje zawodowe a zainteresowania zawodowe w grupie młodzieży.

Preferencje zawodowe a zainteresowania zawodowe w grupie osób dorosłych. Diagnoza z wykorzystaniem metod Hollanda i kwestionariusza zainteresowań zawodowych. Interpretacja profili indywidualnych kwestionariusza zainteresowań zawodowych – analiza przypadków – Anna Borkowska, Agnieszka Czerw.

4 77 77 78 78 80 83 83 84 85 86 87 92 95 97 98 99 99 99 104 104 107 111 114 118 118 121 125 129 133 134 Wprowadzenie Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazuje Państwu kolejny numer „Zeszytu informacyjno-metodycznego doradcy zawodowego”. Niniejszy zeszyt w całości poświęcono problematyce testów, stosowanych w poradnictwie zawodowym. Do niedawna podstawowymi narzędziami, wykorzystywanymi przez doradców zawodowych w urzędach pracy, były zaadaptowane do warunków polskich testy zainteresowań Johna Hollanda (Zestaw do Samobadania oraz Kwestionariusz Preferencji Zawodowych).

Stosowano je w latach 1998–2005, na podstawie odpłatnych licencji, uzyskiwanych od Psychological Assessment Resources (PAR) z USA. W latach 2004–2005 na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został opracowany Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ), który jest polską metodą do badania zainteresowań zawodowych, w pełni dostosowaną do specyfiki naszego rynku pracy. Wprowadzając do powszechnego użytkowania nową metodę – Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, chcielibyśmy ją Państwu zaprezentować w przystępny sposób, a także przedstawić kilka podstawowych zagadnień, dotyczących problematyki stosowania testów.

W pierwszym rozdziale zeszytu zostały omówione podstawowe zagadnienia, związane z własnościami psychometrycznymi testów. Obszernie zdefiniowano pojęcia rzetelności, trafności, normalizacji i adaptacji testów. Dużą uwagę poświęcono także problematyce jakości testów, dostępnych na rynku w Polsce oraz etycznym zagadnieniom, związanym z przeprowadzaniem badania za pomocą testów.
Hardcover Books
Other books

About us-Contact us