PowtÓrki z plusem dla klasy iii gimnazjum zestaw zadań nr 6


prawda fałsz Obwód trójkąta AKC jest 2 razy większy od obwodu trójkąta BSC. prawda fałsz Pole trójkąta BSC jest 2 razy mniejsze od pola trójkąta ACK. Dla którego zestawu danych średnia arytmetyczna wynosi 4,5 a mediana 3? A.

Korzystając z oznaczeń na poniższym rysunku, oceń, czy podane równości są prawdziwe. 2P x= h −y 1 1 P = 2 xh + 2 yh x+y h = 2P 2h y = P −x TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE Inspiracją zestawu jest książka Kalendarz gimnazjalisty — rzetelny kurs przygotowujący do egzaminu w trzeciej klasie.

Overview
prawda fałsz Dwie spośród możliwych do ułożenia liczb są podzielne przez 15. prawda fałsz 2 Prawdopodobieństwo ułożenia liczby parzystej wynosi 3. prawda fałsz 1 Prawdopodobieństwo ułożenia liczby podzielnej przez 3 wynosi 2.

Forma do pieczenia ciasta ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2,2 dm × 4 dm × 6 cm. TAK NIE Do tortownicy w kształcie walca o średnicy 30 cm i wysokości 7 cm można wlać około 1 litra ciasta mniej. TAK NIE Ciasto upieczone w tej formie można pokroić na 60 kawałków o podstawie 4 cm × 4 cm.

Podstawka pod szklankę ma kształt trójkąta równobocznego o boku 1,5 dm. Jaki największy promień może mieć koliste dno szklanki, by w całości zmieściło się na podstawce? Przyjmij, że √ 3 ≈ 1,73. Podczas szkolnego konkursu każdy zespół uczniów otrzymał 120 patyczków tej samej długości i plastelinę.

Zadanie polegało na zbudowaniu modeli sześcianów i czworościanów w jak najkrótszym czasie i z wykorzystaniem wszystkich patyczków. Ile było wśród nich sześcianów, a ile – czworościanów? Zapisz wszystkie obliczenia. Udowodnij, że suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 3.

Inspiracją zestawu jest książka Kalendarz gimnazjalisty — rzetelny kurs przygotowujący do egzaminu w trzeciej klasie.Other books

About us-Contact us